La UE ajuda a comercialitzar tres projectes innovadors amb participació catalana

12 December, 2015

“La Comissió Europea ha anunciat la inversió de fins a 33 milions d’euros en la segona ronda del Fast Track to Innovation (FTI) scheme, l’instrument del programa de la UE, Horitzó 2020, per agilitzar l’accés al mercat de projectes innovadors. En aquesta convocatòria s’han finançat un total de 15 projectes europeus amb participació de 67 empreses i institucions de més d’una dotzena d’Estats membres de la UE.

Entre les 67 organitzacions seleccionades en aquesta convocatòria, n’hi ha 3 amb seu a Barcelona i cada projecte podrà rebre fins a 3 milions d’euros per finançar activitats de suport i promoció destinades a facilitar l’accés al mercat. Per tant, l’instrument Fast Track to Innovation (FTI) té la finalitat de fomentar la cooperació transdisciplinar i intersectorial per tal de reduir el temps entre que es concep una idea innovadora i la seva comercialització.

Els tres projectes amb participació catalana rebran fins a 7 milions d’euros per finançar les activitats d’accés al mercat. Entre les entitats amb seu a Barcelona s’hi troben Solartys, que col·labora en un projecte per a la recuperació i reutilització dels residus plàstics dels panells fotovoltaics on hi participa l’entitat; l’empresa barcelonina Psico Smart Apps S.L, que participa en la creació d’una plataforma 3-D d’aprenentatge virtual per a la formació mèdica en operacions quirúrgique; i Volterra Ecosystems S.L, soci del projecte FTI Cocoon per a l’optimització de la cadena de producció d’un dipòsit d’aigua biodegradable aplicat a zones de restauració d’ecosistemes.

L’instrument FTI scheme va iniciar-se el gener de 2015 i fins a l’actualitat ha reunit un total de 498 propostes, de les quals 31 han rebut més de 68 milions d’euros de finançament. El Fast Track to Innovation scheme s’integra dins el programa Horitzó 2020 com una iniciativa pilot amb un pressupost de 200 milions d’euros i que es troba oberta durant tot l’any a qualsevol tipus de proposta que necessiti fons procedent dels diferents àmbits de la recerca i innovació. En aquest sentit, l’FTI estableix tres convocatòries l’any 2016 per a les empreses i institucions que vulguin agilitzar la comercialització del seu projecte: el 15 març, 1 juny i el 25 d’octubre.”

Read the original article (in PDF format) here.